Pori Drwy Stori - anturiaethau gyda straeon a rhigymau

Croeso i Pori Drwy Stori

Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous sy'n ceisio cefnogi llythrennedd a rhifedd plant wrth iddynt ddechrau yn y dosbarth Derbyn ymhob ysgol a gynhelir yng Nghymru. Mae'r rhaglen yn darparu adnoddau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gartref gan annog rhieni i barhau â'u rôl hanfodol fel partneriaid wrth ddysgu eu plant.

 

Caiff Pori Drwy Stori ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Y diweddaraf i ysgolion

 

Dod o hyd i'r holl newyddion ac adnoddau diweddaraf i ysgolion.

Y diweddaraf i lyfrgellwyr

Dod o hyd i'r holl newyddion ac adnoddau diweddaraf i lyfrgellwyr.

Y diweddaraf i deuluoedd

Dod o hyd i'r holl newyddion ac adnoddau diweddaraf i rieni a gofalwyr.

Gweld yr adnoddau diweddaraf

Eich adnoddau tymor y Gwanwyn oddi wrth Pori Drwy Stori yw’r Bagiau Llyfrau Bwmerang, sy’n cynnwys dau lyfr stori a llun hyfryd a chardiau rhifedd Ble Mae’r Meee?