Tymor yr Haf

Tymor yr Haf

Croeso i'ch deunyddiau gwneud llyfrau gan Pori Drwy Stori.

Bydd yr adnodd unigryw hwn yn helpu eich dosbarth i ddysgu mwy am y broses o wneud eu llyfr eu hunain, gan ddarparu adnodd ysgogol a fydd yn eu galluogi i ysgrifennu'n annibynnol ac ar y cyd mewn ymateb i amrywiaeth o ysgogiadau, ar bynciau sydd o ddiddordeb iddynt ac sy'n bwysig iddynt. Byddem yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r rhain gyda'ch dosbarth yn ystod tymor yr haf.

 

Amcanion:

Bydd yr adnodd yn helpu eich plant i ddatblygu:

  • Creadigrwydd
  • Sgiliau cyfleu gwybodaeth a syniadau ar ffurf naratif ac fel arall
  • Sgiliau cynllunio a dilyniannu
  • Agweddau cadarnhaol tuag at lyfrau

 

PDS Magazine imageHer yr ungorn

Cafodd y cylchgrawn hwn, sy’n llawn o syniadau hwyliog, ei ddylunio er mwyn i blant fynd ag ef adref dros yr haf ar ôl eu blwyddyn yn y Derbyn. Mae’r gweithgareddau’n gysylltiedig â deilliannau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, gan annog plant i ymarfer eu sgiliau dros y gwyliau, drwy chwarae gemau gyda rhiant neu ofalwr.

Er mwyn i’r plant deimlo cyffro ynghylch derbyn y cylchgrawn, gall athrawon chwarae rhai o’r gemau yn y dosbarth gyntaf.

 

Adnoddau

Datblygwyd y llyfr i roi digon o le i bob plentyn greu ei stori ei hun.

Mae’r pecyn cymorth hwn yn llawn o syniadau hwyliog ar gyfer gwersi a gweithgareddau wrth ddefnyddio’r adnodd Fy Llyfr, ac maen nhw wedi’u hysbrydoli gan athrawon ar hyd a lled Cymru.

Adnodd rhifedd

Cafodd y cylchgrawn hwn, sy’n llawn o syniadau hwyliog, ei ddylunio er mwyn i blant fynd ag ef adref dros yr haf ar ôl eu blwyddyn yn y Derbyn. Mae’r gweithgareddau’n gysylltiedig â deilliannau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, gan annog plant i ymarfer eu sgiliau dros y gwyliau, drwy chwarae gemau gyda rhiant neu ofalwr.

Adnoddau ychwanegol

Nod y pecynnau cymorth yw i'ch helpu i ennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn gwersi llawn hwyl gan ein bod yn deall bod plant yn gwneud cynnydd gwell o lawer yn yr ysgol pan fydd eu rhieni neu eu gofalwyr yn mynd ati i gefnogi eu haddysg yn y cartref.

Gwyliwch ein fideo i weld sut mae Pori Drwy Stori yn gwneud gwahaniaeth yn yr ysgol ac yn y cartref.