Tymor yr Hydref

Tymor yr Hydref

Croeso i'r Sialens Rhigwm, sy'n rhan o raglen Pori Drwy Stori BookTrust Cymru.

 

Sialens syml a hyblyg yw'r Sialens Rhigwm, a'i nod yw meithrin hoffter o rigymau a barddoniaeth gynnar a hyrwyddo manteision dysgu gyda'ch gilydd, yn yr ysgol neu gartref, i deuluoedd.

 

 

 

Fy nghalendr Dyna Dywydd!

Fy nghalendr Dyna Dywydd!Dyma adnodd i ddefnyddio gyda'r teulu dros hanner tymor.

 

Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu eich plentyn i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

Adnoddau

  • Cylch o Gylch Rhosynnau
  • Pen, Ysgwyddau
  • Mr Hapus ydw i
  • Bwrw Glaw yn Sobor Iawn
  • Y Tywydd

Adnodd rhifedd

Dyma adnodd i ddefnyddio gyda'r teulu dros hanner tymor.

 

Bydd cofnodi mathau gwahanol o dywydd yn helpu eich plentyn i ddatblygu’u sgiliau mathemateg yn y blynyddoedd cynnar.

 

  • Taflenni ofnodi
  • Taflen grynho

 

Adnoddau ychwanegol

Nod y pecynnau cymorth yw i'ch helpu i ennyn diddordeb plant a theuluoedd mewn gwersi llawn hwyl gan ein bod yn deall bod plant yn gwneud cynnydd gwell o lawer yn yr ysgol pan fydd eu rhieni neu eu gofalwyr yn mynd ati i gefnogi eu haddysg yn y cartref.

Gwyliwch ein fideo i weld sut mae Pori Drwy Stori yn gwneud gwahaniaeth yn yr ysgol ac yn y cartref.