Llyfrau

Dyma restr llyfrau'r tymor hwn, a rhestrau llyfrau â thema eraill i chi fwrw golwg drostynt neu eu hargraffu, gydag awgrymiadau am lyfrau i blant oedran dosbarth derbyn sy'n cyd-fynd ag adnoddau Pori Drwy Stori.